Disclaimer

Betonboringen - Wijnegem - Antwerpen - Vlaanderen - Provincie - BelgiŽ - Deurne - Gent - Genk - Brugge - Gemeente - Schoten - Wuustwezel - Brasschaat - Merksem - Mol - Beeringen - Waregem - Kortrijk - Heusden Zolder - Limburg -
Disclaimer (afwijzing van aansprakelijkheid)
Lees de hierna volgende bepalingen zorgvuldig. Het bezoeken van deze website
impliceert uw bevestiging van het feit dat u deze bepalingen heeft gelezen,
begrepen en aanvaard.

Aansprakelijkheid

Bozac en de personen of bedrijven die dit systeem van informatie  voorzien:

geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het
bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of
via dit systeem werd uitgewisseld;
wijzen iedere aansprakelijkheid van de hand voor de inhoud van de bladzijden
van de Bozac Website met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke
impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald
gebruik, of voortvloeiend uit het feit dat een persoon - bijv. bij het nemen
van enige beslissing of het stellen van enige handeling - vertrouwd zou hebben
op informatie opgenomen in deze bladzijden;
  wijzen elke, uitdrukkelijke of impliciete, garantie of aansprakelijkheid af
in verband met het gebruik van het systeem;
  zijn geenszins aansprakelijk voor:
- het aanbieden van verbindingen ("links") met andere websites;

- de inhoud van andere websites - ongeacht het om een website gaat waaruit u
in verbinding werd gebracht met deze Bozac WebSite of om een website
waarmee u zich heeft verbonden vanuit de website van Bozac;

- de gevolgen van handelingen gebaseerd op de inhoud van andere websites.

Bozac kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor
eventuele fouten en/of schade die uit het gebruik van de informatie direct of
indirect, zou kunnen voortvloeien.

De informatie op deze site kan op elk ogenblik zonder voorafgaande aankondiging
gewijzigd worden.
Bozac gaat geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie in
verband met de diensten of goederen die op of via haar website worden aangeboden.
Bozac kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor fouten in
adressen van websites, domeinnamen of promoties die op haar site geplaatst
werden.

Deze website, logo's, foto's en inhoud zijn auteursrechtelijk beschermd.
Het kopiŽren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder
welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van
Bozac is verboden.


Verspreiding informatie

De gegevens op deze site hebben een louter informatief karakter en het is
geenszins de bedoeling om ze te verspreiden in enige jurisdictie waar
zulks verboden of gelimiteerd zou zijn. Gebruikers dienen zich van het
bestaan van dergelijke beperkingen te vergewissen en overeenkomstig te
handelen.

Klachten

De gebruiker die de informatie op deze bladzijden raadpleegt, ziet af van
elke klacht, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via
het systeem beschikbaar gestelde informatie, ongeacht of dergelijke klachten
tegen Bozac worden ingediend of tegen om het even welke andere persoon
of instantie die het systeem van informatie heeft voorzien.

Risico's

Bovendien stemt de gebruiker die de informatie op deze bladzijden raadpleegt
ermee in alle risico's die aan het gebruik van het systeem verbonden zijn op
zich te nemen (en af te zien van elke klacht tegen Bozac of om het even
welke persoon of instantie die het systeem van informatie voorziet), met
inbegrip van het risico dat computers, software of gegevens worden beschadigd
door een of ander virus dat via het systeem of als gevolg van het feit dat de
gebruiker het systeem raadpleegt, zou kunnen worden overgedragen of geactiveerd.

Geschillenregeling

Elk geschil met betrekking tot deze website en/of de inhoud ervan is
onderworpen aan Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de
Antwerpese gerechten.


Voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website aanvaardt u automatisch de
gebruiksvoorwaarden en de disclaimer.

De gebruiker verklaart akkoord te gaan dat Bozac, zonder voorafgaande
toestemming, zich het recht behoudt sommige promoties en/of leden aanmeldingen
niet te plaatsen, te wijzigen of te schrappen.Gelieve dit systeem onmiddellijk te verlaten indien u met deze voorwaarden niet
akkoord gaat...
Copyright 2011 © "Bozac" All Rights are Reserved - Disclaimer - Algemene voorwaarden boren en zagen - Algemene voorwaarden polijsten
Bozac
    
Betonboringen